محاسبه گر رنگ «پلاستیک» آیسافام

لطفا طول، عرض و ارتفاع اتاق را وارد کنید

طول اتاق *

عرض اتاق *

ارتفاع اتاق *

لطفا تعداد در و پنجره های موجود در اتاق را وارد کرده و در صورت عدم وجود در یا پنجره عدد صفر را وارد کنید

تعداد پنجره ها *

تعداد درها *

(به طور استاندارد ابعاد پنجره ها 1.5 متر در 1.5 متر و ابعاد درها 1 در 2 متر در نظر گرفته شده است)لطفا نوع رنگ پلاستیک مورد نظر خود را وارد کنید
توجه: مقدار رنگ محاسبه شده در این سیستم برای پیاده سازی یک لایه رنگ است


Call Now Buttonتماس و خرید